+31 45 574 32 26 info@kuiten-hsconsultancy.nl

Arbeidshouding en -Beweging

HOUDING EN BEWEGING TIJDENS DE ARBEID

Overmatige fysieke belasting vormt in Nederland de belangrijkste oorzaak van langdurig ziekteverzuim en definitieve arbeidsongeschiktheid. Naast het ongemak voor de direct betrokkene en zijn omgeving betekent het ook een last voor de maatschappij en het bedrijfsleven.

Doel:
Het programma geeft de deelnemer een beter inzicht in belasting en belastbaarheids-aspecten van o.a. de rug in relatie tot werkhouding, werkplekinrichting en werkorganisatie. In het programma worden rugbesparende basisvaardigheden m.b.t. arbeid zoals staan, zitten, draaien, bukken, tillen, dragen, trekken en duwen getraind. Verder wordt er aandacht geschonken aan organisatie van het werk (werkvoorbereiding/ planning) en het gebruik van hulpmiddelen. Door actieve benadering, voorlichting en training richt de deelnemer zich primair op preventie van klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat t.a.v. arbeid.

Inhoud:
De cursus wordt in-company gegeven. De eigen werkzaamheden staan centraal. Hierdoor zijn de deelnemers zeer betrokken en actief tijdens de cursus. De volgende aspecten komen aan de orde:

 • bouw en functie van de wervelkolom
 • basisprincipes van een gezond ruggebruik
 • belasting tijdens het dagelijks leven
 • tiltechnieken
 • bukken, dragen, laag werken, trekken, duwen, dragen, staand en zittend werken
 • tillen met hulpmiddelen en tillen met tweetallen
 • uitwerken praktijksituaties op de werkplek

Voorbereidingsfase:

 • gegevens verzamelen van de werkplek-gebonden risico’s
 • werkplekbezoek
 • gesprekken met medewerkers en leidinggevenden
 • diareportage
 • interventievoorstel

Uitvoeringsfase:

 • promotie en motivatie van medewerkers d.m.v. folder en werkoverleg
 • cursus
 • evaluatiebespreking
 • follow-up

In de cursus wordt gebruik gemaakt van:
video en diapresentatie, theorieles, praktijkles, instructie op de werkplek

2 docenten die altijd aanwezig zijn

Cursusduur:
5 bijeenkomsten van 1 uur en 30 minuten, de planning vindt in overleg met de organisatie plaats.

Groepsgrootte:
Aanbevolen groepsgrootte van 12 personen.

beeldmark-abs

INTERESSE?

Bent u gëinteresseerd in één van onze diensten? Of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Kuiten HS Consultancy

Kuiten health and safety consultancy werkt met een netwerk van ervaren adviseurs en trainers waaruit zij kan putten. Dat maakt het mogelijk om voor ieder vraagstuk de juiste expertise in te schakelen. De geselecteerde adviseurs werken onder de leiding en verantwoordelijkheid van Rob Kuiten RHVK.