+31 45 574 32 26 info@kuiten-hsconsultancy.nl

Risico- inventarisatie & evaluatie

Risico- inventarisatie
& evaluatie

Iedere werkgever is wettelijk verplicht de arbeidsrisico’s in het bedrijf te inventariseren en schriftelijk vast te leggen. Het uitvoeren van deze risico-inventarisatie geldt nog steeds voor iedere organisatie. De risico’s kunnen in kaart worden gebracht door middel van een risico-inventarisatie en evaluatie kortweg RI&E.

Risicobeheersing

De RI&E is de basis van uw Arbo- of veiligheidsbeheerssysteem. Op basis van de RI&E kan namelijk de concrete invulling van uw zorgsysteem worden bepaald ten aanzien van bijvoorbeeld voorlichting, instructie, persoonlijke beschermingsmiddelen, beveiliging, veiligheidssignalering en diensten van uw arbodienst. De RI&E is continue aan verandering onderhevig. Denk bijvoorbeeld aan veranderingen in de bedrijfsvoering, werkmethodes, werkomstandigheden etc.

Externe deskundigheid

De werkgever mag zelf de RI&E uitvoeren maar kan hiervoor ook medewerkers aanwijzen. Daarnaast kan de uitvoering ook worden uitbesteed aan externe deskundigheid. Een gecertificeerde arbodienst of kerndeskundige zal uiteindelijk de RI&E moeten toetsen.

Persoonlijke ondersteuning

Kuiten Health and Safety Consultancy kan de RI&E voor u uitvoeren. Op deskundige en systematische wijze worden de risicogebieden blootgelegd en vastgelegd in een overzichtelijke rapportage. Hierbij maken wij gebruik van de door Kuiten Health and Safety Consultancy ontwikkelde methodes of methodes die zijn ontwikkeld door uw eigen brancheorganisatie.

Rapportage

De rapportage geeft een totaaloverzicht van berekende en gekwalificeerde risico’s inclusief een Plan van Aanpak. De resultaten stellen u in staat om actief uw risico’s te beheersen en om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen.

Toetsen

Ook bestaat de mogelijkheid om de door uzelf uitgevoerde RI&E te laten toetsen door een of meerdere kerndeskundigen.

Bel mij terug

Bent u geïnteresseerd in één van onze diensten? Vul het formulier in en wij bellen u terug!

9 + 12 =

Kennis maken?

Neem vrijblijvend contact met ons op en laten we kennis maken!