+31 45 574 32 26 info@kuiten-hsconsultancy.nl

Bouwbegeleiding

Bouwbegeleiding

Uit onderzoek blijkt dat 40% van de bouwongevallen mede te wijten is aan:

  • Gebrek aan coördinatie vanaf initiatieffase tot en met de beheersfase
  • Inadequate bouwkundige of organisatorische keuzes
  • Slechte planning van de uit te voeren werkzaamheden

Verbetering van dit proces zal de kans op ongevallen aanzienlijk verkleinen en dure aanpassingen aan het gebouw en/of omgeving na de bouwfase voorkomen (cost-controll).

Kuiten HS Consultancy is van mening dat V&G-coördinatie van het gehele proces, vanaf initiatief ontwerp tot aan de oplevering, beter gestructureerd kan worden. Hierdoor worden risico’s in vroeg stadium onderkend waardoor noodzakelijke beheersmaatregelen op alle niveaus in dit proces kunnen worden genomen.

Bel mij terug

Bent u geïnteresseerd in één van onze diensten? Vul het formulier in en wij bellen u terug!

1 + 4 =

Wij adviseren u onder andere over:

  • De praktische taken die voor partners in het bouwproces voortvloeien uit het Arbobesluit Bouwproces.
  • Betreffende het gehele V&G-proces van initiatief t/m oplevering, per fase wordt aangegeven wat er moet gebeuren, welke partijen daarbij zijn betrokken en hoe taken op een praktische manier kunnen worden ingevuld.

De nadruk ligt niet op de wet- en regelgeving, maar op wat er praktisch moet gebeuren op het gebied van V&G in een bouwproject.Kuiten HS Consultancy heeft voor deze praktische invulling een maatregelenbeheerplan ontwikkeld.

Kuiten HS Consultancy kan aannemers terzijde staan om veilig te bouwen. Ook kan zij opdrachtgevers (die een bouwobject willen realiseren) en ontwerpers adviseren. Dit gebeurt door gekwalificeerde veiligheidsdeskundigen met een bouwkundige en/of civieltechnische achtergrond. De twee belangrijkste activiteiten zijn projectbegeleiding in de ontwerpfase en projectbegeleiding in de uitvoeringsfase.

Projectbegeleiding ontwerpfase

Bedoeld voor:
Opdrachtgevers, projectontwikkelaars, ontwerpers en bureaus voor bouwmanagement.

Projectbegeleiding uitvoeringsfase

Bedoeld voor:
Aannemers en andere uitvoerende bedrijven in de bouw en aanverwante sectoren.

Kennis maken?

Neem vrijblijvend contact met ons op en laten we kennis maken!