+31 45 574 32 26 info@kuiten-hsconsultancy.nl

Bedrijfshulpverlening

Bedrijfsnoodplan &
bedrijfshulpverlening

In het kader van de Arbowet dient iedere werkgever in staat te zijn om binnen het bedrijf de volgende taken uit te voeren:

  • Eerste hulp bij ongelukken
  • Het bestrijden van brand
  • Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van werknemers
  • Communicatie en samenwerking met overige hulpverleningsorganisaties

Ook om bedrijfseconomische redenen is het van wezenlijk belang dat na het ontstaan van een noodsituatie de normale gang van zaken binnen het bedrijf zo min mogelijk hinder ondervindt.

De veiligheid en de gezondheid van werknemers en bezoekers dienen in alle situaties voorop te staan.

Iedere organisatie moet dus voorbereid zijn op eventuele noodsituaties.
Dit betekent dat u een aantal zaken vooraf moet regelen (bijvoorbeeld het opstellen van een Bedrijfsnoodplan). Ook moet u weten hoe te handelen in geval van een noodsituatie.

Bel mij terug

Bent u geïnteresseerd in één van onze diensten? Vul het formulier in en wij bellen u terug!

12 + 12 =

Wij ondersteunen u bij de realisatie van:

  • Bedrijfsnoodplan en Bedrijfshulpverlening, Ontruimingsplan
  • Basiscursus bedrijfshulpverlener
  • Deel- en vervolgcursussen bedrijfshulpverlening
  • Training brandbestrijding

Basiscursus
bedrijfshulpverlener

Verstrekken van theoretische kennis en praktische vaardigheden om op een verantwoorde wijze hulp te kunnen verlenen op het gebied van levensreddende handelingen, reanimatie, elementaire brandbestrijding en evacuatie.

Deel- en vervolgcursussen bedrijfshulpverlening

Een overzicht van deel- en vervolgcursussen Bedrijfshulpverlening die wij bij Kuiten Health and Safety Consultancy aanbieden.
Klik op de knop voor meer informatie.

Kennis maken?

Neem vrijblijvend contact met ons op en laten we kennis maken!